[terug]


Automatisch blokstelsel voor dubbelspoor met beveiligd links rijden

Ieder spoor kan in twee richtingen beveiligd bereden worden. Hierbij heeft ieder spoor in één richting automatisch blokstelsel met tussenblokken (baanvak verdeeld in blokken met P-seinen) en in de andere richting automatich blokstelsel zonder tussenblokken (een lang blok 'met voorsein'). Normaal gesproken wordt rechts gereden. Dit is de richting met tussenblokken. In onderstaand figuur is de situatie schematisch weergegeven.

Voor het instellen van een rijweg naar het linkerspoor dient de treindeinstleider van het station de rijrichting van het baanvak om te keren. De treindienstleider kan alleen de rijrichting omkeren van het spoor waarvan normaal gesproken de treinen vandaan komen. Bij het andere spoor zijn alleen rijrictingslampjes te vinden, hiermee kan de treindienstleider zien wat de rijrichting is die treindienstleider van het andere station heeft ingesteld. In onderstaande afbeelding wordt dit verduidelijkt

Deze beveiliging kent ook een uitzondering. Zo bezit het baanvak Delft - Schiedam, Halfweg - Amsterdam en Eindhoven - Blerick in beide richtingen tussenblokken, en kent dus geen voorseinen. Deze situatie is bijna gelijk aan 'dubbel-enkelspoor beveiliging', met het verschil dat bij 'dubbelspoor beveiliging met beveiligd links rijden' nog wel met de hand de rijrichting ingesteld moet worden.

Automatisch blokstelsel voor dubbel-enkelspoor

Hierbij is de beveiliging ingericht alsof het dubbelsporige baanvak uit twee enkelsporige baanvakken bestaat. Het is dezelfde beveiling als de enkelspoorbeveiliging met tussenblokken. De rijrichting wordt bij dubbel-enkelspoor beveiliging automatisch ingesteld als één van de seinen op het station veilig wordt gesteld.

Ook geldt hier een uitzondering. Het dubbelsporige baanvak Vork (Elst) - Kesteren kent dubbel-enkelspoorbeveiliging. Dit baanvak heeft echter op het rechterspoor twee lange tussenblokken en op het linkerspoor maar een enkel blok. Omdat het een lang blok betreft wordt hier gebruik gemaakt van voorseinen. Gekeken naar het linker spoor lijkt het dat het 'dubbelspoor beveiliging met beveiligd links rijden' is, maar dat is het niet.

Relaisblokstelsels

Van dit blokstelsel bestaan nog verschillende soorten. Simpel gezegd bestaat het baanvak uit één blok. Dit blok heeft geen spoordetectie. Als een trein op het eindstation is aangekomen dient de machinist na te gaan of de hele trein nog compleet is, en bediend daarna een knop zodat het blok weer vrij komt. Er bestaat ook een versie waarbij bij het eindstation gedetecteerd wordt of de trein is aangekomen, de machinist hoeft dan geen knop in te drukken.

Relaisblokstelsels werden onder andere toegepast op de lijnen Santpoort - IJmuiden en Roermond - Vlodrop.


[index]