Wat ooit het grootste NX toestel was. Alleen de herrinering op foto nog... Post T Hengelo vlak voor de buiten dienst steling (Foto R. Damink)

Op deze en de volgende pagina's worden de bedieningstoestellen van alle verschillende stationsrelaisbeveiligingen van de NS besproken. Het gaat hierbij om het uiterlijk en de bediening. Daarnaast worden ook de moderne elektronische beveiligingen summier besproken.

Maak een keuze uit de volgende onderdelen:

Inleiding
Geschiedenis en inleidende informatie over relaisbeveiliging

Werking
Globale beschrijving begin- en eindknoptoestellen

Beschrijving toestellen relaisbeveiliging
Beschrijving van de bedieningstoestellen. Kies hieronder een type:
     NX
     V-NX
     Integra's
     AR
     CTC
     CVL
     VCVL

Beschrijving elektronische beveiligingen
Beschrijving van de elektronische beveiliging. Kies hieronder een type:
     Inleiding
     NX met elektronische bediening/ EBP
     EBS
     VPI
     PRL

Emplacementen met relaisbeveiliging
Per type tableau een overzicht van alle emplacementen met daarbij de in dienst en buiten dienst stellingdata.

Foto's van tableaux
Diverse foto's van tableaux. Maak een keuze uit:
     Nederland
     Zwitserland

Tekeningen van de tableaux
Overzichtstekeningen van NX en AR tableaux.

Bewaard gebleven tableaux
Overzicht van alle bewaard gebleven tableaux.

Plaats van de posten
Positie langs de spoorbaan van alle posten.