[terug]


In samenwerking met Vincent Duiker is dit gedeelte van SporenplanOnline opgezet. Vincent heeft in de loop van de tijd veel onderzoek gepleegd naar emplacementen van Nederland en de ontwikkeling van deze emplacementen. Tot nu toe gaat het vooral om emplacementen tussen 1900 en nu. De eerste tekeningen staan nu online en betreffen voornamelijk de lijnen rond Zwolle en Deventer. Aan tekeningen van het overige net wordt gewerkt. Eventuele specifieke vragen kunnen gewoon aan mij worden gemaild, deze zal ik doorsturen naar Vincent. Let erop dat deze tekeningen ten opzichte van de overbekende huidige tekeningen het verschil hebben dat een rechts wissel niet altijd als rechts is getekend en een links wissel niet altijd links getekend is.

Voorlopig is alles per provincie ingedeeld. Sommige van deze lijnen kruisen provinciegrenzen. Mocht één van deze trajecten niet in de betreffende provincie staan, kijk dan in de aangrenzende provincie.

Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Zuid Holland

Symbolen

Let op: ook op deze tekeningen berust een copyright en kunnen dus niet zomaar worden overgenomen op andere sites, rapportages e.d.!