[Deutsch]   [English]


Laatste wijziging op 11 mei 2019. Zie ook hier.

Let op: Omdat het mailadres info /at\ sporenplan.nl voor het verspreiden van spam wordt misbruikt, is dit email adres gewijzigd in contact /at\ sporenplan.nl.
Attention: Because the e-mail address info /at\ sporenplan.nl is abused to distribute spam, the email address is changed to contact /at\ sporenplan.nl.
Achtung: Weil die E-mail Adresse info /at\ sporenplan.nl ist missbraucht fŁr Spamsendung, ist die Emailadresse gešndert in contact /at\ sporenplan.nl.

Welkom bij SporenplanOnline: de site waarbij niet de trein maar de infrastructuur centraal staat. Op deze site komen de volgende zaken aan bod:

- Sporenplannen: Emplacementstekeningen van complete gebieden in Europa, met op dit moment de nadruk op Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
- InfraPhoto: Foto's van infrastructuur in binnen- en buitenland.
- Stationsbeveiliging: Omschrijving van voornamelijk relaisbeveiligingen (NX, AR) die in dienst waren bij NS (met de nadruk op bediening).
- Blokbeveiliging: Korte omschrijving van de blokbeveiligingen die gebruikelijk zijn en waren in Nederland.

Onder Nieuws staan de laatste updates van deze site. Een mogelijke financiŽle bijdrage is altijd welkom: onder Donaties zijn de benodigde gegevens te vinden.


Disclaimer

De inhoud van de site (alle teksten, tekeningen en ander beeldmateriaal) zijn beschermd door het auteursrecht en er mag niets van gekopieerd en/ of aan veranderd worden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur rechthebbende in Sporenplan.nl. Deze bepaling geldt zowel voor de geplaatste tekst, het beeldmateriaal en tekeningen op deze site. Bij overtreding hiervan of het niet houden aan de afspraken in de schriftelijke toestemming zullen (per 1 januari 2007) de kosten bij u in rekening worden gebracht wegens schending copyright. Deze kosten hiervan bedragen het anderhalf maal het gemiddelde commerciŽle uurtarief van technisch tekenaar (Ä60,-) vermenigvuldigd met de besteede tijdsduur aan de betreffende tekening of tekst. De auteursrechten en copyrights liggen bij de eigenaar van Sporenplan.nl.

Sporenplan.nl zet zich in voor juiste informatieverstrekking op deze site, maar geeft dienaangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde wijzigingen en onjuiste tekeningen, bijvoorbeeld als gevolg van tekenfouten, verstaan.

Sporenplan.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de site) of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt.


Statistics < 27-09-2009: here
Statistics > 27-09-2009: